Agroturystyka Pod Dębami. Mazowsze nad Wisłą. Rezerwat biosfery UNESKO.

 
Uroki terenów pomiędzy brzegiem Wisły, a wałem przeciwpowodziowym. Obszar objęty programem Natura 2000. Oprócz nielicznych łąk to pozostawiony bez ingerencji człowieka teren, gdzie Wisła pozostawiła liczne ślady swojego starego koryta. Ostoja dzikiej zwierzyny, można tu zobaczyć łosia, czy jelenia, rzadkie gatunki ptaków, nawet czarnego bociana i orła bielika.
 
Malowniczy brzeg Wisły, która w swoim środkowym biegu, jako jedna z ostatnich nieuregulowanych rzek w Europie, zachowała tu wyjątkowo naturalny charakter rzeki roztokowej. Na tym odcinku Mazowsza tworzy liczne wyspy w formie piaszczystych łach, wysp porośniętych zaroślami wierzbowym i urokliwe starorzecza. W letni, słoneczny dzień brzeg Wisły wygląda przepięknie, a zachód słońca nad rzeką  to niezapomniane wrażenie. Zimą, w trzaskający mróz, spacer wzdłuż   skutego lodem brzegu jest niezwykłym przeżyciem. Należy jednak pamiętać, że Wisła to bardzo piękna, ale zarazem niebezpieczna rzeka. Nigdy nie należy wchodzić na lód.